Görög Katolikus Egyházközösség

Hülvely Zoltán parochus
4434. Kálmánháza, Kossuth u. 44.
Elérhetősége: 42 244-156.

 

Kálmánházi Görög Katolikus Egyházközség Adatlap


Név: Kálmánházi Görög Katolikus Egyházközség

Cím: 4434 Kálmánháza, Kossuth u. 44.

Telefon: +3642244156

Lelkész: Hülvely Zoltán paróchus

Templom címe: 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi u. 64.

Titulus: Istenszülő oltalma

Búcsú: október 1. (október 2. vasárnapja)

Alapítás éve: 1947

Anyakönyvek: 1947-től

Templomépítés éve: 1986


Lelkészek:

- Galamb György (1947-1955)
- Kozma Lajos (1955-1969)
- Dr. Békés Géza (1969-1973)
- Dr. Verdes Miklós (1973-1978)
- Tálas Mihály (1978-1994)
- Dr. Janka György (1994-2000)
- Dr. Sivadó Csaba (2000-2004)
- Dr. Véghseö Tamás (2004-2006)
- Dr. Kiss Andor (2006-2007)
- Hülvely Zoltán (2007-)

A paróchiához tartozó települések: Petőfi-tag (Iskola), Felsősima (Iskola)


Liturgikus rend (Kálmánháza)

- vasárnap:
 9.30: Utrenye
10.00: Szent Liturgia
15.00: Vecsernye

- hétköznapra eső ünnepen:
 9.30: Utrenye
10.00: Szent Liturgia

- hétköznap:
hétfőn, szerdán és pénteken: 17.30 Szent Liturgia
szombaton: 17.30 Vecsernye
(télen 17.00 órától kezdődnek a szertartások)


Liturgikus rend (Petőfi-tag)

- a hónap 1., 3. és 4. vasárnapján:
8.00: Szent Liturgia

- keddenként:
17.30: Imaóra
(télen 17.00 órától kezdődnek a szertartások)


Liturgikus rend (Felsősima)

- a hónap 1. vasárnapján:
11.30: Szent Liturgia


A KÁLMÁNHÁZI GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

A XX. század első évtizedében létrejött Kálmánházán az uradalmi magtárt alakították ki közös római és görög katolikus templomnak, melyet 1920-ban szenteltek fel Páduai Szent Antal tiszteletére. A görög katolikus közösség lelki gondozását a hajdúdorogi paróchia látta el. Előbb a segédlelkészek, majd a bazilita szerzetesek jártak ki havonta misézni. Az önálló egyházközség anyagi alapját Szabó István és neje, Lippai Mária 10 holdas földadománya teremtette meg, akik ezt hősi halált halt János fiuk emlékére ajánlották fel. A hívek körében mozgalom bontakozott ki annak érdekében, hogy saját papot kapjanak. Dr. Dudás Miklós hajdúdorogi megyés püspök – látva a komoly szándékot – 1947-ben megalapította az önálló egyházközséget, melynek első lelkészévé Galamb Györgyöt nevezte ki. Ő szervezte meg nagy buzgósággal a filiákat (Ökörkút, Nagyszegegyháza, Hosszúhát), és missziós lelkülettel igyekezett elmélyíteni a görög katolikus öntudatot. 1951 augusztusában az egyházközségi föld állami felajánlásra került. 1958-ban a Kossuth u. 1. szám alatt önálló, 312 négyszögöles templomhelyet vásárolt az egyházközség, amelyet a hívek megválthattak saját magukért és gyermekeikért 25 Ft./négyszögöl áron. Ez évben június 15-én már kőkereszt állt a telken. Közben szükségessé vált a század elején épült paróchia korszerűsítése, de végleges megoldást csak az új paróchia építése jelentett 1964-ben. 1968-ban a római és görög katolikus egyházközség felújította a közös templomot, amelyhez új külső sekrestyét is építettek. Ezt követően vált valóra a görög katolikus egyházközség régi álma, az önálló templom felépítése Tálas Mihály lelkész vezetésével. 1985-ben került sor az alapozásra, majd Vincze István építész tervei alapján 1986 áprilisától októberig felépült az új templom, amely az egyházközség összefogásának és áldozatvállalásának is jelképe lett. A belső berendezés Bánhegyi Béla asztalos munkája, a képeket Petrasovszky Leó, Pásztor Miklós és Pikó László festette. A tűzzománc Keresztre feszítés-csoport Kátai Ildikó alkotása.
Az egyházközség tagjainak száma a filiákkal együtt jelenleg több mint 600 fő, ezzel a település második legnépesebb felekezete a görög katolikus. Hisszük, hogy a múlt értékeiből merítve, a jelenben már eddig is megtapasztalt egyházi és társadalmi összefogással, közösségünk tanúságot tud tenni a jövő nemzedékek számára is a hiteles krisztusi életről Kálmánházán.

(Dr. Janka György: „A Kálmánházi Görög Katolikus Egyházközség 50 éves jubileuma” munkája alapján összeállította: Hülvely Zoltán paróchus)

 

 

Kalmanhaza hivatalos honlapja.